fbpx

Playbill

FORGETTING OTHELLO

The tragedy of Othello, the classic story of jealousy and betrayal. If you expect to find it in our show – forget it))
“Forgetting Othello”, the production of ProEnglish Theatre is aimed to explore the sensation of instability, anxiety and homelessness in the world where there’s no certainty and no leader. When we’re left on our own. There are only us, people. Funny, wishing, hoping, living. Surviving?
We’re all forgetting when we started, where we’re going to, what we actually want. We are forgetting languages, traditions, once loved ones, we are forgetting Othello. What if one day we forget it all completely?
Come to the shore of the show. It concerns everyone

Cast:
Desdemona – up to you
Cassio – Daniil Prymachov
Iago – Serge Riazanov
Emilia – Anabell Ramirez
Rodge – Max Kasianov
Bianca – Julia Dovgan
Othello – up to you

Directed by Alex Borovenskiy
Production of ProEnglish Theatre

NB the performance is in English!
===========================================================================================================================================
Трагедія Отелло, класична історія ревнощів та зради. Якщо ви чекаєте на це в нашій виставі – забудьте)
Вистава «Forgetting Othello» від ProEnglish Theatre досліджує відчуття нестабільності, тривоги, життя без домівки у світі без майбутнього та без лідера.
Коли ми залишаємося наодинці з собою. Люди. Смішні, незграбні, тривожні. Мріємо, сподіваємося, живемо. Виживаємо?
Ми забуваємо, звідки ми прийшли, куди прямуємо, чого ми хочемо насправді. Ми забуваємо мови, традиції і тих, кого любили, ми забуваємо Отелло. Що, якщо одного разу ми повністю забудемо…?
Forgetting Othello. Колективний сеанс згадування. Це стосується кожного.

Акторський склад:
Дездемона – Аліна Зевакова
Кассіо – Данііл Примачов
Яґо – Сергій Рязанов
Емілія – Анабель Рамірес
Родеріґо – Максим Касьянов
Б’янка – Валерія Кузьменко
Отелло – вирішувати вам…

Режисер – Алекс Боровенський
Вистава ProEnglish Theatre
Мова вистави – англійська

Performances   
Feb 13 (Sat) 19:00
get a ticket, 300 UAH
FORGETTING OTHELLOProEnglish TheatreART Bratislava
Dec 14 (Sun) 19:00
get a ticket, 250 UAH
ICEProEnglish TheatreProEnglish Hub
Feb 17 (Wed) 20:00
get a ticket, 300 UAH
THE BIRTHDAY PARTYProEnglish TheatreLes Kurbas Centre

ProEnglish Theatre